Agenda

Fleur van den Berg in de Heemtuin

Fleur van den Berg doet mee aan de vijftiende beeldententoonstelling in de Heemtuin in Leiderdorp. Haar beeld ‘Ik in mij’ wordt tentoongesteld.

De beeldententoonstelling, De Heemtuin Verbeeld, wordt jaarlijks georganiseerd. Dit jaar is thema: Perspectief. Over het onderwerp schrijven ze: “In deze tijd zijn veel zaken die we als vanzelfsprekend zagen dat niet meer, of veel minder. Daarom zijn we op zoek naar nieuw perspectief. Daarbij is het van belang om je in het gezichtspunt van de ander te verdiepen, verschillende perspectieven geven een nieuwe blik op de wereld. En dat is juist wat kunst vermag!”

De Heemtuin is van maandag tot vrijdag open van 8.00 tot 16.45 uur. In het weekend van 15.00 tot 16.45 uur. Vanwege de kwetsbare bloemen en planten zijn honden niet welkom.

De Heemtuin is te bereiken via de Persant Snoepweg.


www.kunstindeheemtuin.nl