Agenda

De Gemeenschap: herontdekt modernisme in Huis van het boek

Ben je liefhebber van typografie, dan is deze tentoonstelling een aanrader: Het Huis van het boek besteedt deze zomer aandacht aan de opvallende, modernistische omslagen van het katholieke tijdschrift De Gemeenschap uit de periode 1925-1934.

De door gastcurator Lex van de Haterd samengestelde tentoonstelling laat zien dat De Gemeenschap van groot belang is geweest voor het modernisme in Nederland. Het is verrassend dat juist een katholiek maandblad als een van de eerste tijdschriften in Nederland ruimte gaf aan modernistische vormgevers, ontwerpers en fotografen. Zowel de inhoud als de vormgeving van het tijdschrift waren voor die tijd revolutionair te noemen. Dit leidde regelmatig tot spanningen met het bisdom en de daardoor aangestelde censor: een tot lijnen en een cirkel geabstraheerde Christus aan het kruis bijvoorbeeld, was de kerk een doorn in het oog.

Bij de tentoonstelling verschijnt het door Lex van de Haterd geschreven boek ‘De Gemeenschap en het modernisme’ bij Uitgeverij Uit het lood. JSkunstprojecten heeft de fondsenwerving gedaan voor deze bijzondere uitgave.

Huis van het boek | Prinsessegracht 30 2514 AP Den Haag


www.huisvanhetboek.nl/tentoonstellingen