Agenda

Van wrattenzwijn tot lijnenspel

5 beeldenmakers uit Leiden tonen werk in De Beeldentuin in Zwammerdam: Marjan Waanders, Mary Geradts, Allart Lakke , Petra de Haas en Fleur van den
Berg. De beelden die ze maken zijn heel verschillend.

Allart Lakke (1961) toont ‘Wrattenzwijn’: een beeld uit fantasie en ambacht geboren. Het originele gipsmodel werd gekoesterd in zijn ouderlijk huis en bereden door zijn nichtjes. Zijn broer liet het beeld op den duur afgieten in brons, waardoor het het zwijn overleefde en zich nu kan reproduceren. Marjan Waanders en Fleur van den Berg tonen keramische beelden. Hun werk toont verwantschap in thematiek: hoe om te gaan met alle informatie die je via de media tot je krijgt van alle ellende in de wereld. Marjan Waanders (1948) onderzocht in haar serie Accidental death/Pompei een manier om zich tot de gruwelijke beelden te verhouden. De beelden van Fleur van den Berg (1972) vinden hun oorsprong in ‘La conditione humaine’. Wat is het om mens te zijn in deze tijd. Hoe gaan we om met onze leefwereld? De beelden ‘Earth’ van Fleur van den Berg zijn geïnspireerd op de status van onze aarde. Mary Geradts (1958) maakt monumentale sculpturen van florale vormen. De beelden gaan over groei, bloei en verval. De prachtige vormen hebben door het zink een zachte en toch stoere uitstraling. Petra de Haas (1967) liet zich inspireren door haar ‘keramieke gargouilles’. Ze begon deze na te tekenen op papier. Allengs voelde zij zich steeds vrijer en liet de figuratie los. Ze maakte de stap van 2D naar 3D resulterend in een spannend vrij lijnenspel van koperen leidingen.

De Beeldentuin
Lindenhovestraat 2
Zwammerdam
 06 – 11 437 988


www.debeeldentuin.com/nieuws