Bedrijven & Kunstenaars

Maria Smits

Visual Artist Maria Smits vraagt zich af hoe je de wereld verklaart aan jezelf? Deze vraag is tegelijkertijd het enige antwoord om de inhoud van haar werk te verklaren. Maria maakt beelden, tekeningen en etsen. Zij werkt internationaal als kunstenaar ‘in situ’.

De belangrijke kunstenaars die haar werk en denken beïnvloeden zijn Joseph Beuys, Francis Bacon en Louise Bourgeois.
Onderwerpen als: hiërarchie, moraliteit , geloof, heiligheid en seksualiteit spelen een belangrijke rol in de keuze van haar onderwerp.

Meer over de inspiratiebronnen, het tekenproces en de door de Maria gemaakte tekeningen zijn te zien en te lezen in het boek: “Sonate 11000+, tekenen als performance”.