Bedrijven & Kunstenaars

Marije Mommers

Marije Mommers heeft haar opleiding genoten aan de Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam. Momenteel is ze docent Beeldend bij HBO Inholland in Den Haag.

Op Haagwegvier schildert, tekent en maakt ze haar beelden. Voor de schilderijen kiest ze een gegeven als bijvoorbeeld kas, huis, vogel en gaat dan het avontuur aan, zowel wat inhoud, vorm en materiaalhantering betreft. Er ontstaan series.

Het ruimtelijk werk bestaat veelal uit ‘gevonden’ materiaal of delen ervan. Door te associëren en te combineren van bestaande vormen, er iets aan toe te voegen en te vervormen, ontstaan nieuwe beelden met een andere betekenis dan daarvoor.

De dagboektekeningen zijn ook belangrijk om de wereld om haar heen krabbelend, schetsend en plakkend (=collageachtig) zichtbaar te maken.